MIDI Stars - Midi a karaoke pro Vás

-> Software -> Presonus

Studio One 4 Professional + Notion Bundle 

Cena:
Množství:
 

Studio One 4 + Notion

 

Plná verze

 

Studio One 4 je velice důležitá aktualizace, která kombinuje nejlepší tradiční model nahrávacího studia s moderními metodami hudební tvorby, orientované především na rytmicky výrazovou složku. Díky univerzálním pracovním nástrojům, navrženým pro kreativní hudebníky, Studio One 4 nevnucuje uživatelům jednoznačné pracovní postupy, ale nechává jim volné pole působnosti.

 

Nová stopa (Chord Track) s možnostmi úprav harmonie (Harmonic Editing) usnadňuje a zrychluje vznik základní verze skladby a to díky přizpůsobivé transpozici, tóninové modulaci a změně akordů pro MIDI i audio materiál. Impact bicí modul byl přepracován na Impact XT, kde je možné vytvářet kompletní aranžmá ve velice vyvinutém a propracovaném produkčním prostředí. Bicí motivy posouvají koncept tvorby sekvencí do 21. století pomocí dosud nejrychlejšího způsobu vytváření bicích a perkusních partů.

Sample One XT mění dosavadní Sample One z jednoduchého sampleru, který zaznamenává jakákoliv data programu, na možnost dělení a přearanžovávání smyček i jednotlivých rytmických dob.

 

Tvořte bez hranic, produkujte bez omezení s programem Studio One 4!

 

Efektivní hudební tvorba a možností úprav harmonie

 

Program Studio One prolomil a předefinoval dosavadní možnosti aranžování. Pomocí akordové stopy, které může měnit MIDI i audio data, je nyní velice jednoduché vytvořit základní podobu hudební skladby. Vyzkoušejte nové hudební myšlenky a odstraňte svoje zábrany a nedůvěru v sebe sama. Co může znít lépe, než záměna jednoduchých akordů za mnohem bohatší harmonii? Nebo staré party vyměňte za nové s bohatšími harmonickými postupy pomocí úžasných možností úprav harmonie.

 

 

Vyzkoušejte si, jak Studio One úžasně změní vaši hudební tvorbu

 

Mnohem víc, než jen akordová stopa pro MIDI data, v programu Studio One 4 pracuje akordová stopa i s Instrument stopami a tím nepřímo i s audio stopami. Je to ideální způsob pro rychlé a efektivní vytvoření základní podoby skladby. Akordy lze měnit i v reálném čase pomocí externího MIDI kontroleru. Také lze převést MIDI události do akordové stopy pomocí automatického rozpoznávání hraných akordů nebo opačně, z akordové stopy do stop jiných.

 

Harmonické úpravy, jako součást programu Studio One, zjednodušují celý proces hudební tvorby. Spolu s aranžovací stopou (Arranger Track), pro práci s formou a pomocnou sekcí Scratchpads - nezávislé hudební nápady, je Studio One nejlepším programem pro testování nových hudebních nápadů. A k tomu ještě zdokonalená kompatibilita s notačním programem Notion 6.4 pomocí funkce Create Lead Sheet usnadní komunikaci s dalšími muzikanty.

 

Impact XT: Kompletní produkční prostředí

 

Oproti předchozí verzi má přes 20 nových, nejvíce požadovaných funkcí. Tím se z něj stává kompletní produkční prostředí pro práci s hudebními motivy i jednotlivými rytmickými dobami pro následné vystavění celé lineární stopy. Načtěte party, automaticky budou synchronizované s tempem. Impact XT předefinuje nástroje orientované na smyčky a rytmické doby, není třeba ztrácet čas mapování jednotlivých padů na zvuky. Pro další práci se zvukem jsou k dispozici funkce clipping, drive, reverse, transpose a další.

 

Automatická detekce akordů

 

Vestavěný mechanizmus pro rozpoznávání akordů dokáže získat akordy z audio nebo instrument stopy, jednoduše stačí myší přetáhnout daný part do akordové stopy.

 

Sample One XT

 

Sample One XT se rozšířil z jednoduchého přehrávání samplů na dokonalé samplovací prostředí. Tedy samplování, automatické rozstřihání, časové úpravy, různé procesování, spouštění, samplování ze vstupů, sběrnic, výstupů, instrumentů a stop, stejně, jako možnost importu a exportu. Samply lze také vzájemně prolínat a detailně graficky nastavovat jejich obálky.

Sample One XT obsahuje všechno, co očekáváte od opravdového sampleru plus možnosti syntézy, které mohou samply upravovat. Nechybí ani efektová jednotka (modulation, delay, reverb, gate, EQ, distortion, panning).

 

Dokonalejší práce s bicími

 

Souběžně se špičkovými světovými bicími nástroji byl vylepšena a zrychlena práce s editorem pro bicí nástroje - Drum Editor. K dispozici jsou stovky předdefinovaných bicích map na PerSonus Exchange.

 

Paterny posouvají krokové sekvencery do 21. století

 

Krokový sekvencer nám dobře sloužil přes půl století, ale je čas na změnu k plynulé, rychlé a zábavné hudební tvorbě. Paterny nabízejí těsnou integraci s party, automatizací a Impact XT a spolu s různými délkami sekvencí dávají možnost tvorby melodií a bicích partů. Paterny dokonce mohou existovat vedle sebe s konvenčními instrumentálními party ve stejné stopě, bez potřeby oddělování stop a plug-in.

 

Jednoduchý přechod

 

Mnoho z vás přechází z jiných programů na Studio One. Pro snazší přechod nyní Studio One podporuje formát AAF (Advanced Authoring Format) pro výměnu dat s Final Cut Pro, Adobe Premiere a dalšími.

 

Připraveno pro ARA 2.0.

 

Firma PreSnus pracovala s firmou Celemony na originální Audio Rendom Access (ARA) specifikaci, která umožňuje bezproblémovou integraci s aplikací Melodyne ARA 2.0. a je již k dispozici pro vývojáře plug-in třetích stran, aby měli přístup k datům ze stopy Chord Track a Key Signature. (V létě se očekává bezplatný update aplikace Melodyne s podporou stopy Chord Track)  ARA 2.0 může dokonce pracovat s daty více stop naráz.

 

Základní vlastnosti:

 

 • Intuitivní pracovní prostředí s jedním oknem, rychlou a jednoduchou funkcí přetažení myší (Drag and Drop) a vícedotekovou (Multi-Touch) podporou.
 • Neomezený počet audio a instrument stop, vylepšená automatizace, virtuální hudební nástroje, sběrnice a efektové kanály
 • Zachovaná, původní zvuková kvalita s 64-bitovým vlastním rozlišením a podporou až 384kHz vzorkování (Artist … 32-bitů plovoucí desetinné čárky)
 • Chord Track (akordová stopa) pracující s audio i MIDI daty jedné nebo všech stop pro jednoduché experimentování s harmonií a rychlé vytvoření základní podoby hudební skladby (Jen verze Pro)
 • Úžasné nové virtuální hudební nástroje: Impact XT a SampleOne XT pro mocné kompozice založené na rytmických dobách nebo smyčkách, pro živé samplování a editaci
 • Paterny pro intuitivní kompozici melodií a rytmů pomocí bicího automatu/sekvenceru
 • AAF podpora pro jednoduchou výměnu a sdílení skladeb s jinými aplikacemi (Pro Tools, Logic, Nuendo, Final Cut Pro, Premiere a dalšími). (Jen verze Pro)
 • Arranger Track (aranžovací stopa) s inovovanými Scratch Pady (Jen verze Pro)
 • Unikátní zvuk prostřednictvím Multi instrumenty a rozšířenými efektovými řetězci (Extended FX Chains). (Jen verze Pro)
 • Presence XT sampler (14 GB zvuků) a Mai Tai polyfonní analogový modulační syntezátor s prolínáním a modulační matricí
 • Vylepšený efektový modul Mix Engine FX, každý kanál je směrován individuálně přes sběrnici ke zdroji a do místa jejich sloučení, což od základu změní charakter zvuku takovým způsobem, který doposud nebyl možný v žádném DAW (Jen verze Pro)
 • Console Shaper, první Mix Engine FX, emulace zvuku analogového mixeru s možností řízení přebuzení, šumu, a dokonce i přeslechů mezi kanály (Jen verze Pro)
 • VCA Faders - seskupení více ovladačů úrovně hlasitosti stopy (Jen verze Pro)
 • Funkce Comping pro práci s více pokusy (verzemi) záznamu
 • Editace MIDI událostí více stop současně
 • Detekce transientů (přechodů) s editovatelnými značkami, možnost vygenerování  rytmického cítění pomocí přetažení myší
 • Ochrana před praskáním pro odposlechy s nízkou latencí
 • Integrovaný Melodyne Essentials 4 - úpravy výšky a délky tónu (Jen verze Pro), Melodyne-ready (verze Arist) ARA kompatibilní
 • Integrovaný online Cloud Services - PreSonus Shop, PreSonus Exchange a obousměrná SoundCloud integrace (Jen verze Pro)
 • Masteringová sada s automatickou aktualizací mixu, DDP, Redbook CD vypalování (Jen verze Pro)
 • 37 (Artis 31) vlastních efektů, 5 virtuálních nástrojů, 4 Note FX (Jen verze Pro), plus AU, VST2, VST3 a ReWire podpora
 • Možnost vytvoření vlastních klávesových zkratek nebo využití nastavení pro Pro Tools, Cubase, Sonar nebo Logic
 • Kompatibilita s ASIO, Windows Audio a Core Audio rozhraními

 

REKLAMACE SOFTWARE

 

Pokud byl software registrován, aktivován, nelze jej reklamovat, vrátit!

§ 1837, Zák. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

 

Pokud se jedná o jakýkoliv softwarový produkt, jde o duševní majetek, nikoliv fyzický produkt. Proto jsou také k dispozici zkušební verze, aby si zákazník mohl předem vyzkoušet, zda program bude fungovat na jeho počítači a zda splňuje jeho očekávání.

V případě EDU verzí (škola, učitel, student) je třeba ještě před nákupem ověřit, zda má zákazník nárok na tuto verzi prostřednictvím dodaných podmínek výrobce. Po nákupu je nutné zjistit, zda byl program výrobcem nebo jiným k tomuto pověřeným partnerem schválen nebo odmítnut k použití ve vzdělávání (Academic Eligibility).


« zpět
contents ©2024 MIDI Stars | Standa-David.com